---
สวัสดี...
 
นานมาแล้วที่การเดินทางหยุดลง
 
และนานมาแล้วที่หัวใจเต้นช้าลง
 
มีบางคน
 
ได้บอกกล่าวแก่กันไว้
 
"เมื่อสา่ยลมแห่งฤดูกาลพัดผ่านมาอีกคราว
 
ในวันที่ท้องฟ้าเป็นสีหม่นเทา
 
และเม็ดฝนเริ่มพร่างพรมท้องทุ่ง
 
เราจะได้พบกัน ณ เส้นขอบฟ้า"
 
-----
 
แด่...หัวใจที่ยังคงเต้นอยู่ด้วยศรัทธาอันแผ่วเบา